Vad är migrän?

Migrän är en neurologisk hjärnsjukdom som drabbar ca 15% av alla människor och är samtidigt klassad som en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar. Det är inte bara stark huvudvärk.

Huvudvärk som migrän beror på förändringar av kemikalier i hjärnan. Orsaken är inte känd men migrän kan utlösas av till exempel stress, hormonförändringar eller viss mat och dryck. Huvudvärken kan komma plötsligt eller med olika symtom innan och både vuxna och barn kan uppleva migrän. Migränanfall är nästan alltid ofarliga men kan pågå mellan fyra till 72 timmar. Förutom huvudvärk kan du även känna av synrubbningar, illamående och känslighet för ljud och ljus.

4844 Neurologi Stig

4797 Psykologi Jerry

Vad är kronisk migrän?

Kronisk migrän är ett allvarligt tillstånd där den drabbade lider av huvudvärk under 15 dagar eller mer i månaden, varav minst 8 dagar med migrän. Rent konkret innebär detta att en person med kronisk migrän har huvudvärk eller migrän mer än hälften av alla dagar i månaden. Den påverkan kronisk migrän har på vardagen ska inte underskattas.

Hur kan vi behandla migrän?

Behandlingen för migrän är beroende på anfallens allvarlighet och hur ofta de förekommer, din sjukdomshistoria och andra sjukdomar som du kan ha. Det finns ett antal sätt att hantera migrän, både med och utan läkemedel.

Behandling med botox

Om du har en kronisk migrän är Botox en mycket effektiv behandling. Dessa behandlingar mot migrän ges en gång var tredje månad. För att utföra behandlingen, kommer vi att injicera minimala doser av läkemedlet på specifika punkter.

Målet med dessa injektioner är att minska symtom orsakade av en migränhuvudvärk.

Smärtlindringen kommer inte direkt. Förbättring kan efter första behandlingen ta 10-14 dagar. Vissa människor kanske inte upplever någon lindring med sin första uppsättning av injektioner. Utvärdering sker efter 4 behandlingar eftersom effekten ökar efter varje behandling under både första och andra året.

4824 Neurologi Stig

Hör av dig till oss

Vi på Vasakliniken Migrän kan hjälpa dig att hitta rätt behandling för din migrän, även om du inte är färdigutredd. Ring oss så berättar vi mer.